Optická svářečka

Novinky

Zakoupili jsme optickou svářečku a svařujeme optické vlákna. Svářečku máme Fujikura 22S. Cena za svár, dle dohody.

Podpora

Pro vzdálenou podporu si stáhněte TeamViewer, nebo klikněte na odkaz na záložce Internet.

Novinky

Novinky

V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2120 ZE DNE 25. LISTOPADU 2015, KTERÝM SE STANOVÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU K OTEVŘENÉMU INTERNETU, A DLE NOVELY ZÁKONA Č. 634/1992 SB., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE KE DNI 1.3.2016 NABÝVAJÍ ÚCINNOSTI NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ŽihleNet s.r.o.

Žihle 147

IČO: 03629252

DIČ: CZ03629252

E-mail: info@zihlenet.cz

Jednatel firmy

Bc. Petr Randa

tel: 607 066 057

 

u7eurmf – datová schránka

Bankovní spojení : 2600716896/2010

Všeobecné obchodní podmínky –

Smlouva-ŽihleNet-s.r.o.-internet-vzor

Typy rozhraní – ŽihleNet s.r.o.

Poskytovatel je oprávněn poskytovat telekomunikační služby přístupu na internet na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12, VO-R/14/12.2012-17  vydaného ČTÚ a platného Osvědčení o oznámení komunikační činnosti vydaného ČTÚ č. 3927.